NewsUs Ralzam Pawl Caah Theih Ding Hrim Hrim!!

Ralzam Caah US Ram Luh A Khamtu Thil Phunkhat Ralzam, US ram ah kan luh khawhnak dingah khamtu thil tampi lakah thil pakhat a kan dawntu le a kan khamtu thil a si vemi hi…